Lid worden

Wil jij meedoen met De Jonge Stem?

Het handigste moment om in te stromen is in januari. Dan starten we een nieuwe productie en worden ook de audities voor de hoofdrollen gehouden. Daarna kun je nog wel instromen tot ongeveer eind april, maar niet meer meedoen voor een hoofdrol. Opgeven kan door onderstaand contactformulier in te vullen. De rest van het jaar kun je je naam op de wachtlijst laten zetten. Onze ledenadministrateur zal je dan een mailtje terugsturen als bevestiging van je aanmelding voor de wachtlijst. Je krijgt dan ook informatie wanneer het Open huis is.

Kan ik komen kijken?

Twee keer per jaar vindt er een Open Huis plaats. In januari is er open huis met workshops. Tijdens deze middag kan iedereen die geïnteresseerd is een kijkje nemen bij  De Jonge Stem. Op Facebook en in De Jutter wordt het Open Huis ook bekend gemaakt.

In juni is er een repetitie waarvan een deel van de repetitie openbaar is voor ouders en andere belangstellenden.

Wat is een stemtest?

Om toegelaten te worden tot De Jonge Stem wordt eerst een stemtest afgenomen door (een deel van) het artistieke team. Dit gebeurt in ieder geval na afloop van het Open Huis. De uitslag van deze stemtest bepaalt of je lid kunt worden van de vereniging. De stemtest duurt ongeveer 10 minuten en bestaat uit het nazingen van tonen die aangeslagen worden op de piano en het zingen van een couplet en een refrein van een Nederlandstalig liedje. Na de test hoor je per mail of je bent toegelaten of niet en kun je bij aanvang van het seizoen direct instromen en meedoen aan de repetities voor de nieuwe musical.

Wat betaal ik aan contributie?

De hoogte van de jaarlijkse contributie bedraagt in 2020 € 240,– over het hele productiejaar. Dit is inclusief een dvd van de voorstelling. Jaarlijks wordt de contributie verhoogd met het inflatiecijfer. De contributie is verschuldigd de start van het seizoen. De Jonge Stem brengt bij nieuwe leden € 25,– inschrijfkosten in rekening die in mindering worden gebracht op de contributie. Het wordt op prijs gesteld indien er per automatische incasso wordt betaald. Hiervoor wordt een incassoformulier verstrekt. De contributie wordt in twee termijnen afgeschreven. Eén maand na inschrijving op de eerste van die maand en twee maanden later nog eens. Wanneer er te laat betaald wordt, worden er administratiekosten in rekening gebracht van € 25,–.

Inwoners van Velsen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op de Regeling sociaal-culturele activiteiten. U kunt een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, muziekvereniging, toneelvereniging of bibliotheek. Voor meer informatie: www.velsen.nl/producten/bijzondere-bijstand-sociaal-culturele-activiteiten

Waar en wanneer wordt er gerepeteerd?

Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur zijn de repetities in het gebouw De Abeel, Abelenstraat 1 in IJmuiden. Inloop om 12.45 uur zodat direct om 13.00 uur met de repetitie kan worden begonnen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de repetities zo trouw mogelijk volgen. De repetitie-indeling wordt iedere week per mail verspreid en op de besloten (inside) facebookpagina van De Jonge Stem vermeld. Het jaaroverzicht wordt bij de start van de repetities in januari verstrekt. Vlak voor de uitvoering vinden de repetities plaats in het Ichthus Lyceum. Daarover wordt tijdig informatie verstrekt. Voor informatie kijk in ons informatieboekje 2020.

Huishoudelijkreglement 2019

Privacy

Van de deelnemers worden de volgende gegevens geadministreerd: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, emailadressen (van de deelnemer en de gegevens van degene die de contributie betaalt en indien gewenst de gegevens van een ouder (voor zover dat niet de contributiebetaler is). Van deelnemers onder de 18 jaar worden naast bovenstaande gegevens de gegevens van minimaal één ouder geadministreerd, waaronder het adres, het emailadres en telefoonnummer. Bovenstaande gegevens worden alleen geadministreerd voor en door eigen gebruik van het bestuur en worden niet aan derden verstrekt.

Deelname aan DJS betekent dat je ook in de publiciteit komt te staan, zowel op het toneel als in de media. Publiciteit voor de voorstellingen van DJS kan niet zonder afbeeldingen van de groepsleden. In het kader van publiciteit over uitvoeringen van de DJS worden er regelmatig foto’s en filmpjes van repetities en uitvoeringen gemaakt en gepubliceerd op o.a. de website en social media van DJS en verstrekt aan de papieren media. Ook worden afbeeldingen van de deelnemers verwerkt in het programmaboekje van de jaarlijkse voorstelling. Deze afbeeldingen mogen niet zonder toestemming van de deelnemers en/of hun ouders worden gepubliceerd. Daarom wordt aan bij aanvang deelname een toestemmingsformulier voor de productie van het lopende jaar ter ondertekening voorgelegd aan de ouders (tot 16 jaar) of de deelnemer (16 jaar en ouder). Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door het verzenden van een email aan ln.me1585765749tsegn1585765749ojed@1585765749ofni1585765749.

Van geïnteresseerden op de wachtlijst worden alleen naam en emailadres opgeslagen.

Wil je lid worden?

Wanneer je lid wil worden van De Jonge Stem kun je onderstaand formulier invullen. Het bestuur neemt dan contact met je op.